Duivendijke Loft in Scharendijke


Duivendijke Loft

Duivensite
Home
Over ons
Methode
Uitslagen
Prestaties
Foto's
Kwekers
Nieuws
Contact

Methode

 

Ik heb te maken met de volgende groepen duiven

- Kwekers
-Winterjongen van de 1e en 2e kweekronde
-Jongen van de 3e en 4e kweek ronde.
-Vliegduiven voor de vluchten

-Kwekers

Het kweekhok bestaat uit 2 afdelingen
1 afd. met 9 broekbakken waar er nu 7 van bezet zijn.
1 afd. waar buiten het broeden de duivinnen worden ondergebracht
Ik doe aan winterkweek wat zeer goed bevalt. Ik koppel rond 5 Dec. zowel de kweekkoppels als de vliegduiven. De kwekers worden zoveel mogelijk gekoppeld met b.v. geel vliegoog tegen wit kweekoog. Verder probeer ik bepaalde lijnen te kweken door terug te kweken naar de eigenschappen van de grootvader van een duif door hem tegen zijn tante te zetten.
Als de kwekers op eieren komen verleg ik de eieren van de 1e ronde naar de vliegers. Als er nog niet voldoende vliegers aan de leg zijn worden de eieren bewaard in een schaal met voer die in een vorst vrijen kast worden bewaard en 2 maal per dag worden gedraaid.
Zo verkrijg ik begin Januari ong. 28 jongen. Deze winterjongen worden verspeend naar 1 van de 2 jonge duiven hokken. Daarna laat ik de kwekers nogmaals 2 of 3 maal op eieren komen. De jongen daaruit worden verspeend naar jet 2e jonge duiven hok.
Tijdens de eerste weken tot aan het verspenen krijgen de kwekers kweekvoer aangeboden met daar overheen Beute Mix aangeplakt met kweek olie. Dit bevorderd de intelligentie en de opbouw van het beendergestel.
De kwekers krijgen regelmatig een bad aangeboden in de ren naast het kweekhok. Aan het eind van seizoen in Okt. worden de kwekers gekeurd door Gert-Jan Beute waarna de koppels weer gevormd worden voor het volgende seizoen. Alleen duiven met een 8- en hoger zitten in het kweekhok.

-Winterjongen van de 1e en 2e kweekronde

Vorig jaar heb ik de kwekers en de jongen  belicht vanaf het koppelen van 05.00 tot 23.00  uur. Wanneer de jongen verspeend zijn worden  ze 24 uur per dag  belicht gedurende 3 weken. Daarna gaan ze weer terug naar belichting van 05.00 tot 23.00 uur en dit tot de laatste vlucht in Sept.
Dit jaar heb ik gekozen om de methode met verduisteren toe te passen om te zien wat het beste resultaat geeft. De jongen worden dan verduistert vanaf begin Mrt. tot half Mei van af 18.00 tot 08.00 uur. Na de langste dag worden ze belicht van af 05.00 tot 23.00 tot de laatste vlucht in Sept.
Omdat ik niet zoveel last van roofvogels heb kan ik al half Mrt. beginnen met opleren van de groep winterjongen. Deze groep wordt ingezet op de vluchten met jonge duiven die medio Juni start.

-Jongen van de 3e en 4e kweek ronde.

Deze jongen belicht of verduister zoals omschreven bij de jongen van de 1e en 2e kweekronde
De groep jongen van de latere kweekt ronde worden pas ingezet op de natour.

-Vliegduiven voor de vluchten

Deze duiven worden verduisterd vanaf half  Febr. van 18.00 tot 08.00 uur en dit tot de 3 vlucht. Daarna worden ze belicht vanaf 2 weken voor de eerste NPO vlucht tot de laatste vlucht. Deze duiven speel ik niet op de natour.

Voeren

In grote lijnen volg ik de voermethode en producten volgens de methode van Gert-Jan Beute.